De Samengroei Zorg en Begeleiding

Bij De Samengroei bieden we kwaliteitszorg op maat in een omgeving waarin onze cliënten zich thuis voelen. De wensen en de behoeftes van cliënten staan bij ons centraal, want iedereen verdient immers de begeleiding die bij hem of haar past. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en eigen ontwikkeling door structuur, veiligheid en regelmaat te bieden. Dit doen we elke dag, 24 uur, met iedereen in ons team en daarom heen met passie en vanuit een wam mensbeeld.

We denken vanuit
de cliënt.

Onze doelen zijn helder en haalbaar.

We geloven in eigen kracht.

We doen het niet alleen.

We worden elke dag ’n beetje beter.

Ons team

Ons team is een diverse groep begeleiders die samen in staat zijn om de juiste zorg te bieden die onze cliënten nodig hebben. We hebben binnen ons team een brede expertise ten aanzien van verslavingszorg, forensische zorg, psychiatrie en (algemene) geestelijke gezondheidszorg. Passend bij onze visie bieden we, ongeacht problematiek, goede en verantwoorde begeleiding met passende expertise.

Onze cliënten

We bieden (ambulante) specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en/of een verslavingsproblematiek. Door deze problematiek zijn mensen (nog) niet in staat om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Ze hebben langdurig hulp nodig op verschillende levensgebieden. De Samengroei Zorg en Begeleiding is breed gespecialiseerd op het gebied van multi problematiek.


Erik

Partner

“Ik geloof in de groei van mensen.”

Ieder mens verdient een eerlijke kans in het leven. Dit is mijn doel om dit via De Samengroei Zorg en Begeleiding mogelijk te maken. Dit doe ik door mensen te laten nadenken over wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wie ze willen zijn. U zult mij leren kennen als een verbinder en wil mensen echt verder helpen in het leven. Voor mij geldt afspraak is afspraak en betrouwbaarheid staat dan ook hoog bij mij in het vaandel.


Carlijn

Ambulant begeleider

“Ik kijk vooral naar wat de cliënt kan en werk samen”

In mijn begeleiding kijk ik vooral naar wat de cliënt kan en werk samen aan gestelde doelen om uiteindelijk te kunnen groeien. Ik ben open en eerlijk en vind het belangrijk om op die manier relaties met anderen aan te gaan. Ik geloof in ontwikkeling, zowel bij de cliënt als ook voor mij persoonlijk.


Marco

Senior ambulant begeleider

“Ik wil iets kunnen betekenen wanneer de hulp het meest nodig is.”

Ik heb ervoor gekozen om in de zorg te gaan werken omdat ik zelf ben opgegroeid onder bepaalde omstandigheden. Vanuit mijn eigen levenservaring ken ik ook de andere kant en weet ik wat een ander kan betekenen op een cruciaal moment in het leven. De herkenning vanuit mijn persoon-lijke vlak, maakt dat ik snel verbinding maak met een brede doelgroep.


John

Activiteitenbegeleider

“Met mijn humor breng ik beweging.”

Ik vind het leuk om mensen die denken dat ze niks kunnen, toch iets te leren. Ik ga graag het gesprek met de cliënten aan. Ik zet mijn humor in om beweging te creëren bij de cliënt en daag ze uit om toch altijd een stapje verder te gaan dan dat ze denken dat ze kunnen.