De Samengroei Zorg en Begeleiding

Bij De Samengroei bieden we kwaliteitszorg op maat in een omgeving waarin onze cliënten zich thuis voelen. De wensen en de behoeftes van cliënten staan bij ons centraal, want iedereen verdient immers de begeleiding die bij hem of haar past. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en eigen ontwikkeling door structuur, veiligheid en regelmaat te bieden. Dit doen we elke dag, 24 uur, met iedereen in ons team en daarom heen met passie en vanuit een warm mensbeeld.

Bij ons staat de cliënt centraal

Wij zijn gericht op samenwerking en hanteren een hoge standaard qua professionaliteit

Wij werken op transparante wijze

Ons gepassioneerd team

Ons team is een diverse groep begeleiders die samen in staat zijn om de juiste zorg te bieden die onze cliënten nodig hebben. We hebben binnen ons team een brede expertise ten aanzien van verslavingszorg, forensische zorg, psychiatrie en (algemene) geestelijke gezondheidszorg. Passend bij onze visie bieden we, ongeacht problematiek, goede en verantwoorde begeleiding met passende expertise.

Onze cliënten

We bieden (ambulante) specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en/of een verslavingsproblematiek. Door deze problematiek zijn mensen (nog) niet in staat om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Ze hebben langdurig hulp nodig op verschillende levensgebieden. De Samengroei Zorg en Begeleiding is breed gespecialiseerd op het gebied van multi problematiek.

 

Erik

Eigenaar

“Ik geloof in de groei van mensen.”

Ieder mens verdient een eerlijke kans in het leven. Dit is mijn doel om dit via De Samengroei Zorg en Begeleiding mogelijk te maken. Dit doe ik door mensen te laten nadenken over wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wie ze willen zijn. U zult mij leren kennen als een verbinder en wil mensen echt verder helpen in het leven. Voor mij geldt afspraak is afspraak en betrouwbaarheid staat dan ook hoog bij mij in het vaandel.

 

Louis

Senior persoonlijk begeleider

 

Carlijn

Persoonlijk begeleider

“Ik kijk vooral naar wat de cliënt kan en werk samen”

In mijn begeleiding kijk ik vooral naar wat de cliënt kan en werk samen aan gestelde doelen om uiteindelijk te kunnen groeien. Ik ben open en eerlijk en vind het belangrijk om op die manier relaties met anderen aan te gaan. Ik geloof in ontwikkeling, zowel bij de cliënt als ook voor mij persoonlijk.

 

John

Begeleider dagbesteding

“Met mijn humor breng ik beweging.”

Ik vind het leuk om mensen die denken dat ze niks kunnen, toch iets te leren. Ik ga graag het gesprek met de cliënten aan. Ik zet mijn humor in om beweging te creëren bij de cliënt en daag ze uit om toch altijd een stapje verder te gaan dan dat ze denken dat ze kunnen.

 

John

Persoonlijk begeleider

“Je gaat het pas zien, als je het door hebt – Johan Cruijff.”

Het gewone leven ervaren, dat is wat ik de cliënten waar ik mee werk, mee wil geven. Het is niet vanzelfsprekend voor cliënten om zelfstandig de draad in het leven op te pakken. Door handvatten aan te reiken en samen in kleine stappen aan de slag te gaan het zelfvertrouwen van de cliënt weer terug te winnen.

 

Stan

Persoonlijk begeleider

“Onvoorwaardelijke steun voor de cliënt, ook wanneer niemand naar ze omkijkt.”

Vaak hebben onze cliënten al tal van hulpverleners gezien. In mijn werk probeer ik zo snel als mogelijk een goede vertrouwensband met de cliënt op te bouwen. Het is belangrijk dat de cliënt vertrouwen en geborgenheid voelt. Wanneer ik het vertrouwen heb, kunnen we samen veel bereiken. Zo werken we continu aan doelen, samen met de cliënt.

 

Elisabeth

Kwaliteitsmedewerker

“Ik zorg ervoor dat alle begeleiders hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.”

Bij de Samengroei staat de cliënt centraal en doen onze begeleiders er alles aan om kwalitatieve zorg te verlenen.  Ik ontzorg de begeleiding door structureel te werken aan het kwaliteitsmanagementsysteem, het zorgdragen voor een optimale planning, het faciliteren van het vergroten van het vakmanschap waardoor persoonlijke groei van onze medewerkers wordt gestimuleerd, en ik neem zoveel als mogelijk de administratieve taken van de begeleiders over. Dit alles draagt bij aan de zorg voor de cliënten. Hierdoor oefen ik met plezier mijn vak uit.