wat doen we?

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

individuele begeleiding

De Samengroei Zorg en Begeleiding is gespecialiseerd op individuele begeleiding. Wij begeleiden en ondersteunen zorgvragers bij zelfredzaamheid en eigen ontwikkeling door structuur, veiligheid en regelmaat te bieden. De cliënt staat hierbij voorop.

>> neem contact op

De Samengroei Zorg en Begeleiding streeft naar het ontwikkelen van zelfredzaamheid waarbij iedereen in staat is om zich te ontwikkelen binnen de eigen woonomgeving. Samen met de client kijken we naar welke zorg aansluit bij de persoonlijke situatie van de client. Iedereen is uniek en daarmee is elke zorgvraag anders. Bij de Samengroei Zorg en Begeleiding krijgt iedere client een persoonlijk begeleider.

• We leveren zorg op maat gebaseerd op de persoonlijke situatie van de client
• We streven naar zelfredzaamheid
• Wij helpen bij het bieden van structuur
• We zijn 24/7 bereikbaar en nabij

>> neem contact op

ambulante begeleiding

dag besteding

De Samengroei Zorg en Begeleiding gelooft in een goede verhouding tussen vrije tijd en werk. De client is of aan het werk of gaat naar school. Echter niet iedereen is in staat om een reguliere werkplek in te vullen of heeft de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Daarom gaan we samen met de client op zoek naar een passende plek voor de invulling van de dagbesteding. Binnen de dagbesteding wordt gewerkt aan de doelen als het creëren van dag­ en werkritme. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het behalen van de maatschappelijke doelen die met de client zijn opgesteld in het zorgplan. Onze professionals hebben zowel vakinhoudelijke kennis als ervaring met het begeleiden van cliënten. Op deze manier werken we aan de sociale activering van de client.

>> neem contact op

De Samengroei Zorg en Begeleiding biedt begeleiding, ondersteuning en toezicht aan cliënten voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is. De Samengroei Zorg en Begeleiding heeft 5 woonplekken beschikbaar in de gemeente Oude IJsselstreek. De begeleiding van de client kan gaan om dagelijkse begeleiding.

• Zelfstandig wonen, met 24/7 begeleiding en bereikbaarheid
• Geplande individuele begeleiding naar behoefte
• Mogelijkheid om terug te vallen op de familiare context

>> neem contact op

woon begeleiding