Wat doen we?

De zorg die we leveren is intensief en onze begeleiding is gericht op werken vanuit de basis op orde. Dat betekent dat wij de cliënt helpen bij het organiseren van het huishouden, het koken van gezonde voeding, persoonlijke verzorging en een gezond dag- en nachtritme. Een rustige en opgeruimde omgeving en een regelmatig leven creëert rust en pas als dat op orde is kunnen onze begeleiders van toegevoegde waarde zijn op het sociaal emotionele vlak. We ondersteunen onze cliënten bij het organiseren van het dagelijks leven door het in eerste instantie tijdelijk over te nemen of te helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken.

Voor sommige mensen is het moeilijk om met geld om te gaan. Cliënten die dit lastig vinden of te maken hebben met schulden bieden we hulp door het tijdelijk overnemen van het budgetbeheer of door contacten te onderhouden met bewind-voering.

Dag besteding

Dagbesteding helpt onze cliënten bij de invulling van een gezond dag- en nachtritme en daarom bieden we verschillende vormen van dagbesteding aan. Zo is er dagbesteding bij onze kringloopwinkel, in onze groenvoorzieningstak, in de schoonmaak of bij de technische dienst. We kijken samen met de cliënt welke activiteiten het beste bij hem of haar passen.

Wil je meer weten of heb je een vraag over onze dagbesteding?

Elk mens is uniek, net als zijn of haar behoeftes en wensen. Soms lukt het niet om je eigen leven op de rit te krijgen en heb je hier hulp bij nodig. Om te kijken waar deze hulp uit moet bestaan gaan we samen met jou op zoek naar je vraag en je wens. Of dat nou gaat om hulp bij het aanbrengen van structuur in je leven, of hulp bij het huishouden of hulp bij een vorm van begeleid wonen. Wij gaan samen op zoek naar de beste zorg die past bij jouw vraag. Wij kunnen je helpen in de vorm van beschut wonen, maar ook als je zelfstandig woont en je extra ondersteuning nodig hebt, zijn wij er voor je.

Wil je meer weten of heb je een vraag over onze ambulante begeleiding?

Ambulante
begeleiding

Woon begeleiding

Het liefst wil iedereen een plekje voor zichzelf. Soms is het voor jou lastig om al zelfstandig te wonen. Je wil zelfredzaam zijn, maar moet nog leren hoe dat gaat. In de kleinschalige woning van De Samengroei ondersteunen we je bij verschillende levensgebieden. Zo leer je zorgen voor jezelf in een veilige en gecontroleerde omgeving.

• Zelfstandig wonen, met 24/7 begeleiding en bereikbaarheid
• Geplande individuele begeleiding naar behoefte
• Mogelijkheid om terug te vallen op de familiare context

Wil je meer weten of heb je een vraag over onze woonbegeleiding?

Ons team

Ons team is een diverse groep begeleiders die samen in staat zijn om de juiste zorg te bieden die onze cliënten nodig hebben. We hebben binnen ons team een brede expertise ten aanzien van verslavingszorg, forensische zorg, psychiatrie en (algemene) geestelijke gezondheidszorg. Passend bij onze visie bieden we, ongeacht problematiek, goede en verantwoorde begeleiding met passende expertise.

Maatwerk

De zorg die we leveren is maatwerk en past bij de problematiek van onze cliënten. We werken daarbij nauw samen met verschillende sociale instanties, de wijk-agent, huisartsen, GGnet en Iriszorg. Wij voeren samen met de cliënt de regie op het cliëntendossier.

Wil je meer weten of heb je een vraag?