klacht

Samen een oplossing vinden
Wij zetten ons in om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Soms kan het echter gebeuren dat er onenigheid ontstaat of dat er iets fout gaat. Wij nemen alle signalen van ontevredenheid serieus en gaan graag het gesprek aan over de oorzaak van de ontevredenheid. Dit doen wij omdat wij jou serieus nemen, maar ook omdat we graag willen leren van onze fouten. Als het gesprek tussen jou en de begeleider niet naar tevredenheid verloopt is het mogelijk om een klacht in te dienen.

Welke stappen onderneem je bij een klacht?

  1. Bespreek de klacht met je begeleider of met de verantwoordelijke interne klachtenfunctionaris, zodat we direct op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Je kunt je klacht ook mailen naar info@desamengroeizorg.nl ovv klacht. Onze interne klachtenfunctionaris neemt dan contact met jou op.
  2. Als het nodig is kan jij maar ook De Samengroei Zorg en Begeleiding zich laten ondersteunen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. Je kunt met je klacht ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, hiervoor zijn wij aangesloten bij klachtenportaalzorg. Dit kan meteen of wanneer je niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door onze medewerkers. Geef in de klacht aan wat er is gebeurd, waar, wanneer, met wie en wat je mening daarover is. Dit kan op door de klacht in te dienen via klachtenportaalzorg.nl en het klachtenformulier in te vullen, of door contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
  4. Als je niet tevreden bent over de behandeling van de klacht of de gekozen oplossing kan je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie KPZ.

De klachtencommissie stuurt je een ontvangstbevestiging, onderzoekt je klacht en vraagt soms meer informatie op. Met de ontvangstbevestiging krijg je ook alle informatie over de werkwijze van de klachtencommissie en wanneer je een uitspraak kunt verwachten. De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met jouw klacht om en heeft net als onze medewerkers geheimhoudingsplicht.

Download hieronder de klachtenreglementen

WMO Klachtenportaalzorg

Wkkgz Klachtenportaalzorg

Geschillenreglement Wkkgz Klachtenportaalzorg