buitenlandplaatsingen

Een zorgtraject in Frankrijk voor jongeren die de aansluiting in Nederland dreigen te missen.

De opvang in Frankrijk is binnen De Samengroei Zorg en Begeleiding ondergebracht bij De Samengroei buitenlandplaatsingen. Zij biedt jongeren de kans om voor korte of langere tijd naar Frankrijk te gaan om daar in de rust van het Franse platteland de balans in het leven te (her)vinden. Hij of zij kan daar een gezond dag- en nachtritme ontwikkelen, eventuele verslavingen onder controle brengen en samen met de begeleider en gastgezin de wensen en mogelijkheden voor de toekomst in kaart brengen.

De cliënten die naar Frankrijk komen zijn meestal jongeren met meervoudige problematiek. De meeste cliënten zijn al langer in beeld bij verschillende instanties en hebben al een lange hulpverleningsgeschiedenis en er vaak een stevige hulpafhankelijkheid is ontstaan. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en hen het vertrouwen terug te geven dat ze zelf het verschillen maken starten de cliënten hun re-integratietraject in Frankijk.

De jongeren worden geplaatst bij Nederlands gediplomeerde gastgezinnen die vrij geïsoleerd op het Franse platteland leven. Deze Franse context kent aanzienlijk minder prikkels, geen vrienden in de buurt, geen coffeeshops, straatleven of woonhuis/ internaat druk. De jongere wordt uitgenodigd zich binnen een “normale” gezinssituatie, een normale dagelijkse routine, aan te passen en te participeren. Op deze wijze herstelt zich het dag/nacht ritme en raakt de jongere in eerste instantie volledig uit z’n oude vertrouwde programma.

De coach heeft met de cliënt en het gastgezin minimaal eens per week contact en is in Frankrijk 24/7 aanwezig voor interventies en ondersteuning. De coach ondersteunt de client, stelt samen met de client het zorgplan op en reflecteert in de gesprekken met de client op het dagelijks handelen en de bereikte doelstellingen. De coach ondersteunt de gastgezinnen over de aanpak en de voortgang van het begeleidingstraject.

In Nederland is de coördinator buitenlandplaatsingen aanspreekpunt voor ieder die bij de cliënt betrokken is. Met elkaar zetten we de route in Nederland verder wat betreft opleiding/werk, wonen en zorg. In Frankrijk krijgt de cliënt allerlei tools aangereikt om tot een effectievere communicatie met z’n omgeving te komen en van daar uit ook effectiever gedrag. Via een aantal verloven kan hij dat nieuwe script in Nederland uitproberen en vervolgens z’n traject in Nederland vervolgen eventueel onder begeleiding van de Samengroei Buitenlandplaatsingen.

Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de persoonlijke begeleidingsbehoefte van de cliënt als ook zijn belangstelling wat de dagelijkse werkzaamheden betreft. Ook streven we ernaar om te starten met een opleiding welke we, in samenwerking met diverse scholen, VMBO’s en MBO’s als ook via vormen van zelfstudie en in samenwerking met de plaatsende instanties en, eventueel ouders, uitwerken. Natuurlijk start dit traject bij de wens en mogelijkheden van de jongere.